EMLÉKVERS GYŰJTEMÉNY

Ezen az oldalakon található emlékverseket gyermekkoromban gyűjtögettem több országból. Ha akartok ti is bővíthetitek a címemre küldve az emlékverseket.címem: antal.siekeres@gmail.com

1.

 

Az emlékezés bűvös  varázshatalmú szó

Mely megszépít,megaranyoz mindent

És elhjitet velünk , hogy a jelen sohasem

Ér fel azzal, amit a múlt adott.

 

                                                           2.  

 

A leány élete egy robogó vonat,vezetője egy ifjú

Védjelzője a mama, váltója a szerelem, állomása a házasság

Jól megvállazd a vezetőt, halgasd meg a védjegyzőt

Óvatos légy a váltóknál, hogy az állomáshoz szerencsésen eljussál.

 

3.

 

Az érzelem kis kertjében szép virág az emlékezet

Törj nékem abból egyet, s igérd meg, hogy el nem feledsz.

 

4.

 

Az élet pálya kétes és nehéz, vezéreljen rajta túlvilági kéz

Ha lépsz, fontold meg lépteide, mert visszalépni sokdzor nem lehet.

 

5.

 

Az élet tengerén létezik egy sziget

Boldogság a neve, az legyen a tied.

 

6.

 

A virág csak egyszer nyílik, hervadni kezd azután

Szeretni csak egyszer lehet, tiszta szívből igazán.

Maradjál Te bimbó, ameddig csak lehet

Mert a kinyilt rózsaszálnak, nincs többé kikelet.

 

7.

 

A virág  elhervad, a szikla meghasad,

De a mi szerelmünk örökre fenmarad.

 

8.

 

Amikor eszembe jutsz könnyes éjszakákon

Csak a te neved lesz a boldogságom

Százszor súgtam néked, hogy szivemből szeretlek

Szivem is azt súgja, soha nem feledlek.

 

9.

 

A virág elhervad, rövid pár nap alatt

De az én emlékem, örökké hű marad.

 

10.

 

Az ember nem egyéb, mint egy élő hárfa

Melyen a sors keze, a nótáit játsza

Hol bús nótát pernget, hol pediglen vigat

Hol kacag a hárfa, hol zokogva vigad.

A sors za ujjait, a húrokon tartja

Simogatja lágyan vagy széjjel szagattja.

 

11.

 

Az ibolya szép kis virág, szereti az egész világ

Én is Téged szeretlek, vedd emlékül versemet.

 

12.

 

Az égen egy csillag álldogál, énekel egy kis csalogány

Édes kedves barna lány, gondolsz-e még néha rám.

 

13.

 

Azóta nincs nyugodalmam, se éjjelem se nappalom

Szüntelenül hozzád vágyom. Szépséges szép kis galambom.

 

14.

 

 

Azért írom az emléket, hisz már is tudom, hogy el leszek feledve

Mert sok van ki könnyen feled, kevés az ki igazán szeret.

 

15.

 

Az életben három vigyáz reád, Isten , szülő és jóbarát

Imádd az elsőt, szeresd a másodikat,

Csak el ne feledd a harmadikat.

 

16.

 

A vadvirágos idő is azt súgja nékem

Én leszek a legboldogabb, ha te is szeretsz engem

Összeszedem a virágot, egy csokorba néked

Mert a szivem nem szeret mást, csak egyedül téged.

 

17.

 

Aki azt mondja imád, ne hidd a szavát

Aki azt mondja szeret, talán igaz lehet

De akinél a szív beszéll, az csak érted él.

 

18.

 

Az életben eljön az is, hogy elválunk,

Talán már nem is találkozunk

De azért ne feledd el soha, hogy engem is ismertél valaha.

 

19.

 

A szerelem szép mese, szivem szép szerelme

Tanuld meg a szép mesétl, s azt mond rá : “Jaj de szép.

 

20.

 

Az emlék oly virág, mely nem hervad el soha

Melyet vihar nem tép, s a szél nem sodorja tova

Gyüjts hát ilyen virágot, amennyit csak  lehet

Többek között őrizd meg az én emlékemet.

 

21.

Az árvácska szép virág, téged látni boldogság

De én boldog nem vagyok, mert tőled távol vagyok

Bármilyen távol leszek tőled, mindig szeretni foglak téged

Barmily gyorsan fut is az idő , soha sem foglak feledni.

 

22.

 

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell

S, kit szeretünk, ne feledjük el soha.

 

23.

 

A rózsa a nyár jelképe,e kézírás, egy barna fiú emléke.

 

24.

 

A legnemesebb az a kő , mely nem tűr karcolást

A legnemesebb az a szív, mely inkább tűr, mint karcol mást.

 

25.

 

A barátság arany fonál, mely ha egyszer  elszakad

Össze lehet kötni, de a csomó megmarad.

 

26.

 

A madarat ne zárd kalitkába, mert a madáar boldogsága a szabadság

 A te boldogságod pedig a gyermekkor.

 

27.

 

Az emlék az élet óceánján vergődő kis csónak

Melybe ha erősebben kapnak bele az élet viharai

Hamar elsülyed, s csak hosszú-hosszú évek múlva

Jönnek felszinre roncsai, egy-egy fájdalmas emlékdarab.

 

28.

 

A napsugár szemével mindent lát, minden szál fű kap tőle egy sugarat

Minden csepp lény élvezi a mosolyát, szeret a szív

Feled és mosolyog, szeret a szív, feled és megbocsájt.

 

29.

 

Az igazi szerelemnek nincsen soha vége

Lelked mélyén bevésődött, ezer szép emléke

Ha egy szívnek búcsút  intesz, mintha veled sirna

Mindha  minden szép emléke, sírva visszahivna

 

Ne szaladj az emlélektől, akár hogy is fájnak

Úgy követnek minden felé, mint a fényt az árnyék.

Ha valakit megszerettél, életednél jobban

Nem feledhetsz, mert a szive, mindig érte lobban.

 

30.

 

A szív egy kis mozdony, mely nem szünetel soha

Csodás titkos erő hajtja, hjogy mi a neve ? Majd megmondja.

 

31.

 

A kislány regény, az asszony költemény

Az  özvegyasszony tragédia, a nagymama komédia

A falon mászik egy légy, agyon ütöm, hogy boldog légy.

 

32.

 

Az én szivem rejtek  mélyén, van  egy  leány képe

Kősziklába se lehetne jobban bele vésve

Úgy őrzöm ott, mint a világ legdrágább kincsét

Hogyha tudnák az emberek, talán el sem hinnék

Álmaimban eljön hozzám , titkon minden éjjel

Bekopog az ablakon hófehér kezével

Felébredek, véget ér a leggyönyörűbb álom

Én Istenem  engedd meg, hogy valóságra váljon.

 

33.

 

Amilyen az ég vihar után, életed legyen olyan vidám

Csendes, tiszta zavartalan, kivánja egy boldogtalan.

 

34.

 

Álmot ne szőjj, ne várj csodákat, csúcsokra mi nem jutunk fel

De nem küzdünk talán hiába, az élet szép, csak hinni kell.

 

35.

 

Az életben három utat kövess, hidj, remély és szeress

Hidj, dekinek ? Remély, de mit ? Szeress, de jól nézd meg, hogy kit.

 

36.

 

Akit szívből szeretsz, ne bánsd meg soha

Ne üss szívének szeget, mert nem gyógyúl be soha.

 

37.

 

Az élet rögös és nehéz, de könnyen boldogulsz, ha vársz, bízol és remélsz.

 

38.

 

Az élet olyan, mint egy számtanóra, osztunk, szorzunk, s kivonunk

Ó mire javítani  akarunk, csöngetnek, s vége az életnek.

 

39.

 

Az élet útja kétes és nehéz ,azért ha lépni fogsz jól fontold meg lépésedet

Mert visszalépni, nem mindig lehet. Előted a küzdés, előted a pálya

Az erötlen csügged, az erős megálja, tudod miaz erő ? Akarat

Mely előbb vagy utóbb borostyánt  arat

Ne keress magadnak fényt és boldogságot

Hisz ez nem ad neked örök boldogságot

Nézd a kis fecskepárt és megérted a dolgot

Csak egy kis fészke van, mégis milyen boldog

Annak add a kezed, ki a szived kéri

Annak add a szived, ki a kezed kéri.

 

40.

 

A sors bármit is hoz rád, e fényképen bosszút ne állj

Tedd el mint örök emléket, mert ki ezt küldi, sose feled téged.

 

 

41.

 

A te utadat sose törje bánat,

Vagy ha töri is kébzeld eléd e rózsa  szálat

Már távolról nézek vissza, eszembe jutsz mégis

A rózsa szálat  vidd el, vele megyek én is.

 

42.

 

A szív csupán csak egy tavaszt éll

Csupán csak egyszer szeret és remél.

 

43.

 

Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot

Szeresse a szépet, és cselekedje a legjobbat

 Hidj, Rmély és Szeress !!!

 

44.

 

A boldogság ritka, szenvedni egy szívért

S küzdeni igazán a boldog életlrt.

 

45.

 

Amennyi a zöld fűszál, égen ahány csillag jár

Májusban a szép virág, annyi áldás száljon ráad.

 

46.

 

Akinek a könnye pereg falevél hullásán

Kinek a szíve vérzik, hegedű sírásán

Akinek halvány arca, elpirul  egy szónál

Fehérebb annak a leke, a rissen hullott hónál.

 

47.

 

Akit szeretsz, ne bánsd, ne sértsd, egy rosz szó elég

Hogy rádobjad a szendvedést, a bánat fellegét

Hiába süt majd ki anap, hiába mosolyogsz,

Neki a rossz szó fáj, és örökké fájni fog.

 

48.

 

A szív csalóka, olyan mint egy nyíló rózsa

Nagyon hamar kinyílik, de hamar is búcsúzik

S – a  búcsú fájdalmas, az élet borzalmas

Ettől óvlak én  ezen  kis vers ügyén.

 

49.

 

A te szived legyen, idegenek előtt zárva

És ha jön egy jó barát, csak a rácson nézzen át

De ha jön az igazi, annak szived nyissad ki.

 

50.

 

A szerelem rózsa lánc, soha el ne szakadjon

Kitöl e pár sort  kapodl, emlékedben maradjon

Naptól virít, naptól hervad a rózsa

Hogy szeretlek nem tehetek róla.

 

51.

 

Azok mennek az életben legtöbbre, akik állandóan vidám  lélekkel

S mosolygós arccal végzik kötelességeiket,

Jósorban csendesen örülnek, szerencsétlenségben férfiassan tűrnek.

 

52.

 

Amióta megláttalak elkerül az álom

Könnyes szemmel virrasztok a hosszú éjszakákon

Nem vigasztal engem senki, csak a te szerelmed

Mert szeretlek , mert imádlak  olyan nagyon téged

Ha tudnálak, el is felejtenélek

Úgy is tudom, nem mondhatlak soha enyémnek

Másnak jutott a szerelmed, nekem csak a bánat

A sóhajom addig száll, amig meghalok utánnad.

 

53.

 

 

Áttekintek a nagy  rónaságon,  a láthatár hegy és völgytelen

Szívem is most íly vételen róna, nincs benne más csak egy szerelem.

 

54.

 

A toll ír, a szív szeret, de téged egy hű szív, soha nem feled.

 

55.

 

A szent hitet lelkedből ki ne öld

Akár hogy is csábítson a világ

Olyan a lélek melynek nincsen hite

Mint illat nélkül a virág.

 

56.

 

Ahol te vagy, ott szebb a nyár, fecske madár szállj oda, szállj

Mond meg neki, hogy szeretem ,s hogy soha el nem feledem.

 

57.

 

A rózsa elhervad, a folyó kiapad,

De az én szívem , tehozzád hű marad.

 

58.

 

Azt gondolod eső esik, pedig a szemem könnyezik

Szemem könnyes,  arcom nedves, mind ez teérted van kedves.

 

59.

 

Amikor én téged először megéáttalak,

Attól az időtöl szivembe, a szivembe csak te élsz

Mint fakadó rózsa , hogy –SZERETLEK- téged, nem tehetek róla.

 

60.

 

Amióta megláttalak, rabod lettem néked

Bár merre visz a sorsom, nem feledlek téged

Fenyő erdő árnyékába megírom ezt néked

Így még senkit nem szerettem, mint ahogyan téged.

 

61.

 

Az lesz életed legszebb napja,mikor édes anyád könnyeit hullatja

Fehér rudádban csókot adsz kezére, és elindulsz  szépen az oltár  elébe.

 

62.

 

Aki barátját szereti , nem feledi le soha,

Mert az igaz szeretetnek, nincs feledés fátyola.

 


▲   Itt: emlékversek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »